معرفی «کتاب اطلس فقهی پرندگان ایران»

معرفی «کتاب اطلس فقهی پرندگان ایران»

پایگاه اطلاع‌رسانی اسوگی‌ـ کتاب اطلس فقهی پرندگان ایران تمام معیارها و شاخص های بیان شده در فتاوای فقهای عظام را با پژوهش میدانی کارشناسان سازمان محیط زیست پیوند زده و حکم حلیت و حرمت ۵۳۴ پرنده ایرانی را مشخص کرده است.
چهارشنبه 15 دي 12:21 دسته: ادامه