راه‌اندازی بنیاد کودک و طبیعت

راه‌اندازی بنیاد کودک و طبیعت

پایگاه اطلاع‌رسانی اسوگی‌ـ شکل‌گیری مدرسه طبیعت در ایران گرچه نخستین گام‌های خود را برمی‌دارد؛ اما در همین دوران کوتاه نیز متخصصان حوزه‌های مختلف درگیر آن شده و از ابعاد گوناگون به اثر مدرسه طبیعت در حفاظت از محیط زیست توجه نشان داده‌اند. برگزاری دومین همایش ملی «مدرسه طبیعت» در دانشگاه شهید رجایی فرصتی است که دستاوردهای این حوزه بار دیگر توسط صاحب‌نظران مرور شده و به آن از زوایای گوناگون نگریسته شود.
یکشنبه 05 دي 20:19 دسته: ادامه