سیره پیامبر(ص) در برخورد با محیط زیست

سیره پیامبر(ص) در برخورد با محیط زیست

پایگاه اطلاع‌رسانی اسوگی‌ـ پیامبر خدا(ص) عمران و آبادانی زمین را، تنها به عنوان بر آورنده نیازهای مادی و معنوی خود نمی‌دانست، بلکه به دلیل فرمان خداوند متعال، آن حضرت همواره در پی آن بود که شهرها و روستاهای در قلمرو حکومت اسلامی، سرسبز و خرم باشد. از این رو، همان طور که نقل شد از هر گونه قطع درختان و کندن گیاهان نهی می‌کرد.
سه شنبه 07 دي 17:28 دسته: ادامه