سلامتی و بهداشت از دیدگاه فقه

سلامتی و بهداشت از دیدگاه فقه

پایگاه اطلاع‌رسانی اسوگی‌ـ کتاب «سلامتی و بهداشت از دیدگاه فقه، نگاهی به مسأله دخانیت» در سه فصل سامان یافته است؛ در این کتاب پیش از کاوش فقهی پیرامون حرمت دخانیات با تکیه به دیدگاه‌های کارشناسان به کاوش گسترده درباره زیان‌های بهداشتی و اقتصادی آن پرداخته شده و پیش از آن هم نگاهی به تاریخ دخانیات و ابزارها و شیوه‌های مصرف آن شده است.
پنجشنبه 09 دي 10:53 دسته: ادامه