ممنوعیت بیگانه‌گرایی و استفاده از نمادهای هویتی غرب در عمران شهری

ممنوعیت بیگانه‌گرایی و استفاده از نمادهای هویتی غرب در عمران شهری

پایگاه اطلاع‌رسانی اسوگی‌ـ آیت الله اراکی در نخستین جلسه درس خارج عمران و شهرسازی اسلامی به بحث تقلید و استفاده از نمادهای شهری بیگانه و الگو برداری از سبک معماری غیر اسلامی پرداخت و با استناد به روایات شریفه گفت: شیوه شهرسازی بیگانگان نباید الگوی جامعه اسلامی قرار بگیرد و تبعیت از آنها در این زمینه شرعاً ممنوع است.
پنجشنبه 09 دي 11:00 دسته: ادامه