اخلاق زیست محیطی از منظر آیت الله مصباح یزدی‌ـ بخش دوم

اخلاق زیست محیطی از منظر آیت الله مصباح یزدی‌ـ بخش دوم

پایگاه اطلاع‌رسانی اسوگی‌‌ـ برای‌ تبیین چارچوب نظریه اخلاق زیست‌محیطی اسلام‌، باید‌ مهم‌ترین‌ ویژگی‌های‌ انسان‌ و طبیعت و رابطه آنها‌ را‌ از منظر قرآن و روایات شناخت. براساس نظریه اخلاق زیست‌محیطی اسلام، هرچند از میان مخلوقات، فقط انسان‌ دارای‌ ارزش‌ و شأن اخلاقی است، اما او نسبت به‌ همه‌ طبیعت‌ و مخلوقات‌، دارای‌ وظیفه‌ و مسئول است.
دوشنبه 13 دي 11:31 دسته: ادامه